usługi

- Przygotowanie terenu pod zabudowę
- Wykopy pod instalacje i media
- Wykopy pod fundamenty
- Rozładunek i załadunek materiałów na paletach
- Wykopy pod szamba i baseny
- Korytowanie pod drogi
- Rozbiórka i wyburzenia
- Załadunek gruzu, ziemi i innych materiałów
- Niwelacja terenu
- Zdejmowanie warstwy humusowej
- Transport materiałów budowlanych 

VMDesign logo Script logo